Fotsopp er en overfladisk soppinfeksjon og er antakelig den vanligste hudlidelsen i Norge. Fotsopp finnes hos rundt ti prosent av befolkningen.

|24/03, 2022

Fotsopp er en overfladisk soppinfeksjon og er antakelig den vanligste hudlidelsen i Norge. Fotsopp finnes hos rundt ti prosent av befolkningen.

Om fotsopp

Fotsopp skyldes sopparten dermatofytter. Dermatofytter er filamentøse sopp, dvs. de danner hyfer og vokser ved longitudinell ekstensjon og forgreninger (mycel). Formeringen skjer ved spredning av sporer. De vanligste dermatofytter som forårsaker fotsopp tilhører slektene Trichophyton og Epidermophyton. Blant fotballspillere og militære er fotsopp ikke uvanlig. Den forekommer vanligst hos menn, og er uvanlig hos barn. Fotsopp kan smitte fra person til person, men mer vanlig er indirekte smitte gjennom fuktige miljøer i offentlige våtrom. Individuelle faktorer avgjør om symptomer og plager utvikles. Fotsopp kommer ofte i forbindelse med bruk av tette sko og støvler og fotsvette. Fotsopp har vært kjent i mange hundreår, men ble først klinisk beskrevet i 1888. Soppen ble identifisert i 1908. 

Smittemåte 

Direkte kontaktsmitte fra person til person eller oftest indirekte kontaktsmitte gjennom fuktige miljøer der mennesker ferdes barbeint (treningsstudioer, dusjer, badeanlegg).

Ved å bruke vår sko desinfisering vil du eliminere og beskytte deg mot fot og neglesopp.

Produktet er allergitestet

';