Neglesopp

|24/03, 2022

Neglesopp

Neglesopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer. Forekomsten er økt ved høyere alder, hos idrettsfolk, hos personer med tett fottøy, og hos immunsvekkede pasienter.

Neglesopp (onykomykose, tinea unguium) er soppinfeksjon under neglene. Det er først og fremst i tåneglene dette skjer, men i noen tilfeller kan også fingerneglene angripes.

Neglesopp forekommer hos cirka ti prosent. Forekomsten øker med økende alder, og den er høyere hos idrettsfolk, hos personer som bruker tett fottøy og stadig er fuktige på føttene, hos personer med diabetes og hos immunsvekkede pasienter.

Årsak

Det er først og fremst negleplaten som angripes. Sopp bryter ned bestanddeler i neglen. Infeksjonen starter ofte ytterst eller på siden av neglen, og brer seg innover. Dette gir gulig misfarging. I starten er negleoverflaten glatt og jevn. Etter hvert blir neglens fremre del fortykket og løsner fra underlaget. Over tid kan hele neglen ødelegges. I noen tilfeller kan infeksjonen starte innerst på neglen, under neglebåndet, og bre seg utover. Ubehandlet over lang tid kommer det gjerne spredning til flere negler. I noen tilfeller er det samtidig soppinfeksjon i huden mellom tærne, rundt neglene eller i fotsålene. Neglesopp smitter ikke ved direkte kontakt med andre personer!

Diagnosen stilles oftest på grunn av det typiske utseendet, men den kan forveksles med andre neglelidelser. Negleforandringer utløst av psoriasis, eksem med neglerotbetennelse eller forstyrrelser i negleveksten, kan til forveksling likne soppinfeksjoner. Dersom det overveies å behandle neglesoppen, anbefales i de fleste tilfeller å ta prøve fra undersiden av neglen for å få konstatert ved mikroskopi eller dyrkning at det faktisk foreligger soppinfeksjon. Det finnes også muligheter for å påvise soppen ved moderne genteknologi (PCR), men dette er mer kostbart og ikke tilgjengelig over alt. Dersom du har brukt et soppmiddel, må det gå cirka fire uker før legen kan ta negleprøve for dyrkning av sopp.

Behandling

Som oftest er tåneglforandringer bare av kosmetisk karakter, og behandling er ikke nødvendig. Eventuell medikamentell behandling må være langvarig for å ha effekt, og det er høy risiko for tilbakefall etter avsluttet behandling. Fingernegler responderer bedre enn tånegler på medikamentell behandling. Medikamentell behandling gis enten som tabletter, eller som lakk som males på neglen.

En årsak til dårlig effekt av lokalbehandling er at legemidlene ikke trenger gjennom neglen i stor nok grad. Samtidig lys- eller laserbehandling kan føre til at medikamentene lettere trenger gjennom neglen. Såkalt fotodynamisk behandling er tilgjengelig via fotklinikker, men behandlingen er kostbar og det mangler fortsatt vitenskapelige bevis for hvor godt det virker.


Ved å bruke desinfiserende midler kan du begrense og fjerne problemet, det mange ikke tenker på er at problemet vil bli liggende i skoene, uten riktig behandling av sko vil du reinfisere igjen og igjen

Bruk Medisept sko desinfisering